Switch on English Switch on Danish Switch on German Switch on Polish Switch on Russian
Pradžia
Įžanga
Kaimo vietovės gyvybingumo vertinimas
Vertinimo rodikliai
Rezultatai
Papildoma informacija


ATNAUJINTI DUOMENIS   
 Kaimo vietovių gyvybingumo testas

Kaimo vietovių gyvybingumo nustatymas pagal HINTERLAND projektą – nesudėtingas procesas.

Kaimo vietovių vystimosi gyvybingumo vertinimo pagrindas – 21 vertinimo kriterijus iš 77 kaimo vietovių, kuriose mažiau nei 1000 gyventojų. Kiekvienas kriterijus priklauso vienai iš trijų kategorijų: „gyventojai/demografija“, „vietos ekonomika“ ir „socialinis gyvenimas“. Kiekvienas rodiklis, atsižvelgiant į jo reikšmę, ranguojamas nuo 1 iki 3.

Pagal nustatytas 3 kategorijas, kaimo vietovės šiose kategorijose gali būti vertinamos nuo 1 iki 3 balų. Bendras maksimalus vietovės gyvybingumo vertinimas 9 balai, minimalus 3 balai.

Vietovės surinktas didesnis balų skaičius parodo, kad yra geresnės prielaidos demografiniams pokyčiams valdyti.

Gautas vertinimo rezultatas turėtų įkvėpti ir paskatinti Jus imtis veiksmų, kuriais būtų galima pagerinti Jūsų kaimo vietovės situaciją.
Stipriausios kaimo vietovės:
9 balai (maksimalus įvertinimas)

Silpniausios kaimo vietovės:
3 balai (minimalus vertinimas)
21 statistinis rodiklis
lyginamos 77 kaimo vietovės


3 pagrindinės kategorijos:

gyventojai/demografija
vietos ekonomika
socialinis gyvenimas


3 balai kiekvienai kategorijai


The main project page