Switch on English Switch on Danish Switch on German Switch on Polish Switch on Russian
Pradžia
Įžanga
Kaimo vietovės gyvybingumo vertinimas
Vertinimo rodikliai
Rezultatai
Papildoma informacija


ATNAUJINTI DUOMENIS   
 



Septyni svarbiausi klausimai

  1. Kodėl būtina surinkti papildomus duomenis?
   Kaimo vietovės būklė gali būti apibūdinama socialinių duomenų kompleksu. Kaip gyvame organizme – gyventojai ( kaip organai) daugiau ar mažiau dirba kartu. Oficialūs statistiniai duomenys neapibūdina šios situacijos. Dėl šios priežasties HINTERLAND projekto partneriai nutarė įvertinti papildomus duomenis. Žinoma, vertinant daugiau duomenų, bus gaunami detalesni rezultatai, bet tam reikia daugiau ir laiko sąnaudų. Visi duomenys, kurių bus prašoma apie vietovę, gali būti kaupiami lyderių, seniūnų.

  2. Ar tikrai reikia analizuoti duomenis apie kiekvieną sodybą kaime?
   Tikrai taip. Siekiant gauti tikslų nagrinėjamo kaimo demografinės situacijos vaizdą visi duomenys yra reikalingi, išskyrus tas sodybas, kurios yra labai nutolusios nuo centro, jų galite neįtraukti.

  3. Ką aš turiu daryti su gautais rezultatais?
   Gaunami rezultatai yra apibendrinami ir tik su trumpais komentarais. Bet kuriuo atveju rezultatus bei rekomendacijas naudinga aptarti su savo kaimo vietovės gyventojais. Nėra būtina sušaukti susitikimą su visiškai visais gyventojais, pakanka rezultatus aptarti su bendruomenių lyderiais, seniūnais, mokytojais, tikslinėmis grupėmis ir prieiti bendrų išvadų ir sprendimų. Labai svarbu, kad tai būtų pritaikoma praktiškai realiems veiksmams vykdyti.

  4. Kas atsitiks, jei mano kaimo vietovės tyrimo rezultatai yra blogi?
   Blogi rezultatai - tai dar ne katastrofa. Bus žinoma reali situacija. Suprantama, situacija nepasikeis labai greitai, bet privalu pagalvoti apie rezultatus ir aptarti juos su kaimynais. Kodėl yra toks skurdus socialinis gyvenimas? Kas riboja ekonominę plėtrą? Ar būtina integruoti vienkiemius į bendruomenę? Ar pakankamai skiriama dėmesio vaikams ir jaunimui? Kodėl Jūsų kaimo vietovė nėra patraukli atvykstantiems ir jaunimui?

  5. Kas rekomenduojama?
   Rekomendacijos pateikiamos Vokietijos, kaip pagrindinio partnerio. Bendradarbiaujant su kiekvienu kaimu, kaip dalyvaujančiu HINTERLAND partneriu, buvo įgyta įvairios patirties ir įžvalgų. Rekomendacijos labai trumpos ir abstrakčios, universalios ir jokiu būdu nėra panacėja. Tik pati kaimo bendruomenė atsakinga už tai, kokie pokyčiai reikalingi kaimo vietovei, todėl, pakalbėkite vieni su kitais.

  6. Ar būtina naudotis rekomendacijomis?
   Ne. Rekomendacijos orientuotos į daugelio kaimo vietovių rezultatus, bet kiekviena vietovė turi tik sau būdingų požymių. Jūs geriausiai pažįstate savo kaimą! Bet jei jau žinote, kad, pvz., Jūsų kaimo kapelos vadovas ir nariai yra pagyvenę žmonės ir negali pritraukti jaunų žmonių, tad galbūt rasite naują būdą, kaip juos įtraukti, pagerinti socialinį gyvenimą kaimo vietovėje. O ar yra sporto klubų kaime?

  7. Ar yra galimybė pakartoti vertinimą?
   Taip. Rezultatai yra momentiniai. Jei kas nors kaime pasikeitė, rezultatai taip pat pasikeis. Tarkim, į kaimo kapelos veiklą įtraukti jauni nariai ir įsikūrė nauja verslo įmonė kaime – Jūs gausite geresnius rezultatus.


The main project page