Switch on English Switch on Danish Switch on German Switch on Polish Switch on Russian
Pradžia
Įžanga
Kaimo vietovės gyvybingumo vertinimas
Vertinimo rodikliai
Rezultatai
Papildoma informacija


ATNAUJINTI DUOMENIS   
 Rodikliai

Oficialiosios statistikos dažniausiai nepakanka detalesniam demografinių pokyčių vertinimui. Dėl to yra sunku nustatyti būdus demografinei rizikai mažinti. Be to, šie būdai ypač priklauso nuo vietos ekonomikos ir socialinės situacijos. Todėl svarbu naudoti ir oficialiosios statistikos duomenis (žalia spalva), ir faktinius tyrimo duomenis (raudona spalva).
Tyrimo duomenys skirstomi į tris kategorijas:

1. Gyventojų skaičius
  1.1 Bendras gyventojų skaičius
  1.1.1 Gyventojų skaičius pagal amžiaus grupes
   (iki 6 m., 6-15 m., 16-20 m., 21-45 m., 46-65 m., vyresni nei 65 m)
  1.2 Namų ūkių skaičius
  1.3 Išvykusių per pastaruosius 5-ius metus iš vietovės gyventojų skaičius
  1.4 Atvykusių per pastaruosius 5-ius metus iš vietovės gyventojų skaičius
  1.5 Vienkiemių skaičius vietovėje (giminaičiai gyvena daugiau kaip 15 km atstumu nuo kaimo)
2. Vietos ekonomika
  2.1 užimtųjų (dirbančiųjų) gyventojų skaičius:
  2.1.1 užimtųjų gyventojų žemės ir miškų ūkyje skaičius
  2.2 neužimtųjų (bedarbių) gyventojų skaičius
  2.3 įmonių skaičius kaimo vietovėje
  2.3.1 įmonių skaičius (tarp jų ir dirbančių pagal patentą)
  2.3.2 įmonių skaičius, dirbančių turizmo ir rekreacijos srityje
3. Visuomeninė veikla
  3.1 aktyvių bendruomeninių ir kitų nevyriausybinių organizacijų skaičius vietovėje
  3.2 bendruomeninių ir kitų nevyriausybinių organizacijų narių skaičius
  3.2.1 bendruomeninių ir kitų nevyriausybinių organizacijų narių iki 45 m. skaičius


The main project page