Switch on English Switch on Danish Switch on German Switch on Lithuanian Switch on Russian
Strona główna
Wprowadzenie
Test żywotności
Dane
Wyniki
Więcej informacji


AKTUALIZACJA WSI   
 Opis projektu HINTERLAND

Zmiany socjalne i demograficzne jest wszechstronnie omawianym tematem w opinii publicznej.

Zwłaszcza obszary rolne są obecnie dotknięte konsekwencjami spadku wskaźnika urodzeń i masowej emigracji.

Projekt HINTERLAND bada od stycznia 2007 roku 77 wsi z 11 regionów europejskich.

Głównym rezultatem projektu jest fakt, że wsie i regiony znacznie różnią się od siebie nawzajem. Niektóre wsie mają stabilną strukturę socjalną i ekonomiczną; inne znoszą proces zamierania w zły sposób.

Wyniki tego badania mogą być użyte jak termometr lekarski: wskutek zestawienia z właśnie przebadanymi wioskami, jest możliwość zaklasyfikowania następnych wsi jako ‘zdrowsze’ lub ‘mniej zdrowe’.

Do stwierdzenia tego potrzebne jest tylko zgromadzenie odpowiednich danych. Nasza typologia zapewni możliwość stwierdzenia pozycji Twojej wsi w kilka sekund.

Ci, którzy użyją tego narzędzia, odkryją jak ich wioska się sytuuje i jakie zalecenia powinny temu towarzyszyć.


The main project page