Switch on English Switch on Danish Switch on German Switch on Lithuanian Switch on Russian
Strona główna
Wprowadzenie
Test żywotności
Dane
Wyniki
Więcej informacji


AKTUALIZACJA WSI   
 



Działanie testu żywotności

Test żywotności projektu HINTERLAND jest prostą operacją.

Podstawą dla badania jest 21 cech z 77 wsi liczących poniżej 1 000 mieszkańców. Każda cecha należy do jednej z trzech głównych kategorii ‘ludność/demografia’, ‘lokalna gospodarka’ oraz ‘życie społeczne’. Zależnie od wartości atrybutu, dana cecha mogła osiągnąć wartość w skali od 1 do 3.

Stosownie do zdefiniowanych 3 kategorii, wieś może osiągnąć wynik pomiędzy 1 a 3 punktami w każdej kategorii. Maksymalna ilość punktów wynosi 9, a minimalna 3.

Im wyższa ilość punktów, tym lepsze warunki do zarządzania zmianami demograficznymi.

Wynik powinien pobudzić i zachęcić Cię do zbadania, co powinno być zrobione, aby poprawić indywidualną sytuację Twojej wsi.
Najlepsze wsie:
9 punktów (maksimum)

Wsie na niższej pozycji:
3 punkty (minimum)
21 cech statystycznych
77 wsi jako podstawa do porównań

3 główne kategorie:

ludność/demografia
lokalna gospodarka
życie socjalne

3 punkty w każdej kategorii


The main project page