Switch on English Switch on Danish Switch on German Switch on Lithuanian Switch on Russian
Strona główna
Wprowadzenie
Test żywotności
Dane
Wyniki
Więcej informacji


AKTUALIZACJA WSI   
 Siedem ważnych pytań

  1. Dlaczego jest potrzebne zebranie do badania dodatkowych danych?
   Wieś jest kompleksowym tworem socjologicznym. Tak jak w żywym ciele, mieszkańcy (jak organy) współpracują razem w mniejszym lub większym stopniu. Oficjalne dane nie mogą opisać tego faktu. Właśnie dlatego partnerzy projektu HINTERLAND zdecydowali się zebrać dodatkowe dane. Oczywiście absorbując więcej danych, mogliśmy uzyskać bardziej szczegółowe wyniki, ale musieliśmy także uważać na wymagane terminy. Wszystkie potrzebne dane mogły być zebrane przez władze wsi biorących udział w projekcie.

  2. Czy naprawdę jest potrzebne zebranie danych z każdego domu w Twojej wsi?
   Tak. Dla uzyskania precyzyjnego obrazu sytuacji demograficznej w Twojej wsi, skompletowanie danych jest niezbędne. Tylko w przypadku, gdy niektóre domy są położone w znacznej odległości od centrum, możesz je ominąć.

  3. Co powinienem zrobić z wynikami?
   Wyniki są poglądowe i zapewniają tylko krótkie komentarze. W każdym razie są użyteczne przy omawianiu wyników i rekomendacji z mieszkańcami Twojej wsi. Nie musisz wzywać na spotkanie wszystkich mieszkańców, ale omów rezultaty z ekspertami z Twojej wsi i zbierz własne wnioski. Bardzo ważnym jest, abyś sam realistycznie ocenił wyniki.

  4. Co zrobić, gdy mój wynik jest zły?
   Zły wynik nie jest katastrofą. Przede wszystkim: wiesz o Twojej sytuacji. Oczywiście zmiany nie nastąpią w ciągu jednej nocy, ale powinieneś pomyśleć o rezultatach i przedyskutować je z Twoimi sąsiadami. Dlaczego macie tak słabe życie socjalne? Gdzie są ograniczenia dla dobrego rozwoju gospodarczego? Czy jest niezbędna integracja pojedynczych gospodarstw domowych we wspólnotę? Czy zrobiliśmy wystarczająco dużo dla naszych dzieci i naszej młodzieży? Dlaczego nasza wieś nie jest atrakcyjna dla imigracji nowych mieszkańców?

  5. Co z rekomendacjami?
   Rekomendacje utworzył Niemiecki partner wiodący. Poprzez wywiady i spotkania w kilku wsiach wszyscy partnerzy projektu HINTERLAND zyskali dobry ich przegląd. Rekomendacje są bardzo krótkie i uniwersalne, nie mogą więc stanowić leku na wszystko. Tylko społeczność wsi jest odpowiedzialna za rzeczy, które mogą się tam wydarzyć. Dlatego rozmawiajcie ze sobą.

  6. Czy jest konieczne podążanie zgodnie z rekomendacjami?
   Nie. Rekomendacje są oparte na wynikach badania przeprowadzonego dla wielu wsi. Ale każda wieś posiada swoje własne atrybuty. Ty znasz swoją miejscowość najlepiej! Na przykład, gdy zauważyłeś, że dyrygent oraz chór w Twojej wsi stanowią starsi ludzie i nie można pozyskać do niego młodych ludzi, może wtedy będziesz wiedział, że musisz znaleźć nową drogę do stworzenia życia socjalnego Twojej miejscowości. A co z Waszym klubem sportowym?

  7. Czy istnieje możliwość powtórzenia badania?
   Tak. Wynik jest tylko migawką. Jeśli coś w Twojej wsi się zmieni, rezultaty badania zmienią się także. Na przykład, gdy chór pozyska nowych młodych członków lub nowy przedsiębiorca otworzy działalność w Twojej wsi, możesz uzyskać lepsze wyniki.


The main project page