Switch on English Switch on Danish Switch on German Switch on Lithuanian Switch on Russian
Strona główna
Wprowadzenie
Test żywotności
Dane
Wyniki
Więcej informacji


AKTUALIZACJA WSI   
 Dane

Oficjalne statystyki nie opisują wystarczająco elementów przemian demograficznych. To stwarza trudności do znalezienia szans do walki przeciwko ryzyku demograficznemu, jak również ta szansa zależy w szczególności od lokalnej gospodarki i życia społecznego. Dlatego też konieczne jest zebranie oficjalnych statystyk (zielone litery) z własnymi danymi (czerwone litery) aby zamknąć tę część. Wymagane dane należą do trzech kategorii:

1. Populacja
  1.1 Populacja ogólnie
  1.1.1 Grupy wiekowe w 6 przedziałach
   (poniżej 6, 6-15,16-20,21-45,46-65, powyżej 65)
  1.2 Liczba gospodarstw domowych
  1.3 Emigranci w ciągu ostatnich 5 lat
  1.4 Imigranci w ciągu ostatnich 5 lat
  1.5 Gospodarstwa kolonijne poza wsią
  (w odległości większej niż 15 km od wsi)
2. Lokalna gospodarka
  2.1 liczba ludzi zatrudnionych
  2.1.1 liczba ludzi zatrudnionych
  w rolnictwie/leśnictwie
  2.2 liczba bezrobotnych
  2.3 liczba przedsiębiorstw we wsi
  2.3.1 liczba gospodarstw rolnych/leśnych
  2.3.2 liczba przedsiębiorstw ściśle związanych
  z turystyką
3. Działania społeczne
  3.1 Liczba lokalnych, aktywnych grup i klubów
  3.2 liczba grup/klubów członkowskich
  3.2.1 liczba członków działających w grupach /klubach młodszych niż 45 lat


The main project page