Switch on English Switch on Danish Switch on German Switch on Polish Switch on Russian
Pradžia
Įžanga
Kaimo vietovės gyvybingumo vertinimas
Vertinimo rodikliai
Rezultatai
Papildoma informacija


ATNAUJINTI DUOMENIS   
 Jūsų kaimo vietovės gyvybingumo vertinimas –
prevencinė priemonė negatyviems demografiniams pokyčiams išvengti

Siekiant apsisaugoti nuo streso ir kitų negalavimų, svarbu profilaktiškai tikrintis sveikatą.

Kaimo vietovės gyvybingumo vertinimas yra tarsi profilaktinis „sveikatos tikrinimas“. Atliekant šią praktiką atskleidžiami kaimo vietovių demografiniai pokyčiai. Be to, vertinimas parodo, ar vietovėje sėkmingai sprendžiamos demografinės problemos.

Žinome, kad sveikatos patikrinimas ne visada padeda išvengti negalavimų, taigi ir kaimų gyvybingumui įvertinti dažnai reikia papildomos informacijos ir (arba) rodiklių.

Bet kokiu atveju – kaimo vietovių gyvybingumo tyrimai suteikia pagrindinę informaciją apie demografinius pokyčius vietovėje.


The main project page