Switch on English Switch on Danish Switch on German Switch on Polish Switch on Russian
Pradžia
Įžanga
Kaimo vietovės gyvybingumo vertinimas
Vertinimo rodikliai
Rezultatai
Papildoma informacija


ATNAUJINTI DUOMENIS   
 Tipas 1: Stabili struktūra
Aprašymas ir rekomendacijos

Jūsų kaimo vietovę negatyvūs demografiniai pokyčiai mažiausiai palietė. Santykis tarp jaunimo ir senyvo amžiaus žmonių bei tarp imigracijos ir emigracijos yra subalansuotas. Dauguma Jūsų kaimo gyventojų turi giminaičių, gyvenančių kaimynystėje, todėl nėra sodybų tuštėjimo rizikos.

Tačiau: demografinė situacija Europoje, ypač kaimiškuosiuose regionuose, kelia nerimą, todėl reikia veikti taip pat ir Jūsų atveju. Mes rekomenduojame atidžiai stebėti tolesnę Jūsų kaimo vietovės demografinę situaciją ir kasmet atnaujinti duomenis.

Ir ekonominė, ir socialinė situacija Jūsų kaimo vietovėje yra stabilios. Nedarbo lygis yra žemas; Jūsų kaimo vietovėje yra nepakankamai išnaudojamas privačių įmonių potencialas.

Jūsų kaimo vietovėje sąlyginai didelis skaičius veikiančių visuomeninių organizacijų (bendruomeninių organizacijų, ūkininkų draugijų, meno kolektyvų, jaunimo organizacijų, medžiotojų būrelių ir kt.), pastarosios, kaip ir jaunimas, daro teigiamą įtaką socialiniams pokyčiams kaimo vietovėje.

Nepaisant to, kad ir vietos plėtros potencialas yra pakankamai panaudojamas Jūs neturite liautis dėl to stengtis. Nuolat galvokite apie savo kaimo vietovės stiprybes ir jas dar labiau plėtokite! Išlaikykite, savo vietovės socialinius ir ekonominius pranašumus. Stenkitės į kaimo vietovės planavimą ir bendruomenės organizavimą įtraukti jaunesnius gyventojus, darykite savo kaimo vietovę patrauklią atvykstantiems. Nors šiuo metu Jūsų kaimo vietovės demografinė situacija yra gera, tačiau anksčiau ar vėliau gyventojų skaičius gali sumažėti.


Village examples for this type:

Il'inski (Rusija)


The main project page