Switch on English Switch on Danish Switch on German Switch on Polish Switch on Russian
Pradžia
Įžanga
Kaimo vietovės gyvybingumo vertinimas
Vertinimo rodikliai
Rezultatai
Papildoma informacija


ATNAUJINTI DUOMENIS   
 Tipas 4: Stabili struktūra
Aprašymas ir rekomendacijos

Esama kaimo vietovės gyventojų demografinė situacija yra vidutiniška. Proporcija tarp jaunimo ir senyvo amžiaus gyventojų yra mažai išbalansuota. Senyvo amžiaus gyventojų grupė yra didesnė nei jaunų žmonių, o jaunimo kaimo vietovėje mažėja. Yra daugiau išvykstančių nei atvykstančių. Kaimyninių sodybų nevienija šeimyniniai ryšiai, todėl padidėjusi sodybų tuštėjimo rizika.

Ir ekonominė, ir socialinė struktūros Jūsų kaimo vietovėje yra stabilios. Nedarbo lygis yra žemas; Jūsų kaimo vietovėje veikia nemažai verslo įmonių, bendruomeninių ir kitų visuomeninių organizacijų. Gyventojus vienijančios bendruomeninės organizacijos bei jaunimas Jūsų kaimo vietovėje turi teigiamą įtaką jų socialiniam gyvenimui.

Nepaisant to, kad ir vietos plėtros potencialas yra pakankamai panaudojamas, Jūs neturite liautis dėl to stengtis. Nuolat galvokite apie savo kaimo vietovės stiprybes ir jas dar labiau plėtokite! Išlaikykite savo vietovės socialinius ir ekonominius pranašumus. Stenkitės į kaimo vietovės planavimą ir bendruomenės organizavimą įtraukti jaunesnius gyventojus, darykite savo kaimo vietovę patrauklią atvykstantiems. Tik tokiais būdais galite išvengti Jūsų vietovei gresiančių vystymosi problemų.


Village examples for this type:

Dippmannsdorf (Vokietija)


The main project page