Switch on English Switch on Danish Switch on German Switch on Lithuanian Switch on Russian
Strona główna
Wprowadzenie
Test żywotności
Dane
Wyniki
Więcej informacji


AKTUALIZACJA WSI   
 Typ 4: Opis i rekomendacje

Porównując daną populację, sytuacja demograficzna Twojej wsi plasuje się pośrodku. Proporcja pomiędzy młodymi i starszymi grupami populacyjnymi oraz pomiędzy imigracją a emigracją jest niezrównoważona. Grupa starzych ludzi rośnie ponad przeciętną, podczas gdy populacja ludzi młodych maleje. Więcej jest emigrantów niż imigrantόw. Więzy rodzinne Twojej populacji nie koncentrują się już w najbliższym sąsiedztwie, dlatego trzeba się liczyć z ryzykiem pustych domόw.

Zarόwno w sferze socjalnej jak i gospodarczej Twoja wieś ma stabilne struktury. Wskaźnik bezrobocia jest niski; istnieje bardzo duża liczba lokalnych przedsiębiorstw w Twojej wsi.

Stosunkowo duża liczba organizacji i klubów, jak również liczba młodych członkόw ma pozytywny wpływ na życie społeczne.

Nawet jeśli Twój gospodarczy i społeczny poziom jest bardzo pozytywny, jest potrzeba działania. Twoje motto jest: Wzmocnij mocne punkty! Dopilnuj, żeby gospodarcze i społeczne warunki pozostały stabilne. Wciągnij więcej młodych osób w życie wsi. Utrzymuj Twoją wieś atrakcyjną dla imigrantów. Tylko w taki sposób możesz zrobić coś przeciwko zagrożeniom lub spadkowi populacji.


Village examples for this type:

Dippmannsdorf (Niemcy)


The main project page