Switch on English Switch on Danish Switch on German Switch on Lithuanian Switch on Russian
Strona główna
Wprowadzenie
Test żywotności
Dane
Wyniki
Więcej informacji


AKTUALIZACJA WSI   
 Typ 9: Opis i rekomendacje

Porównując do średniej, Twoja wieś dotknięta jest ubytkiem ludności w znacznym stopniu. Relacja pomiędzy młodymi i starszymi grupami populacyjnymi jest bardzo nieproporcjonalna. Grupa starzych ludzi rośnie bardzo szybko, podczas gdy populacja ludzi młodych zmniejsza się. Znacznie więcej jest emigrantów niż imigrantów. Więzy rodzinne bardzo rzadko koncentrują się w najbliższym sąsiedztwie, dlatego musisz się liczyć z ryzykiem pustych domów już w ciągu następnych 20 lat.

Zarówno w sferze socjalnej jak i gospodarczej Twoja wieś ma znaczne problemy. Wskaźnik bezrobocia jest bardzo wysoki a przy tym istnieje tylko kilka lokalnych przedsiębiorstw. Odnosząc się do życia społecznego (kluby, organizacje itd.), Twoja wieś jest słabo rozwinięta. Porównując do liczby mieszkańców, Twoja wieś ma małą liczbę klubów i organizacji z kilkoma zorganizowanymi członkami, którzy poza tym są starsi.

Nawet jeśli Twoja wieś opuści ostatnie miejsce w rankingu Bądź świadomy, że jest to pierwszy krok w kierunku poprawy! Twoja wieś nie jest jedyną posiadającą znaczne problemy demograficzne ale Ty wiesz o tym. Wykorzystaj Twoją wiedzę i zacznij teraz!

Niestabilne społeczne i gospodarcze struktury nie są dobrym powodem utrzymania mieszkańców w Twojej wsi i zachęcenia imigrantów. Niezwłocznie spróbuj poprawić Twoją sytuację społeczną i gospodarczą. Odkryj, co możesz sam zrobić w Twojej wsi! Spróbuj znaleźć sposób utrzymania lokalnych przedsiębiorstw w Twojej wsi i zachęcenia innych do lokalizacji w Twojej wsi. Odkryj jakiego rodzaju problemy mają lokalne przedsiębiorstwa i organizacje. Dlaczego lokalne przedsiębiorstwa nie oferują więcej praktyk? Dlaczego młodzi ludzie nie są zainteresowane rotpoczęciem praktyk w Twojej wsi?

Dlaczego młodzi ludzie nie są zainteresowane rotpoczęciem praktyk w Twojej wsi? Zapytaj w organizacjach i klubach jak wciągnąć więcej młodach osób w ich działalność. Pokaż jednoznacznie starszym i bardziej tradycjonalnym klubom i organizacjom, że ich istnienie uzależnione jest od przyjmowania młodych członków. Poszukaj osób, które mają pomysły lub które zamierzają utworzyć klub lub organizację wspomóż ich! Stabilne struktury są również atrakcyjne dla imigrantów. Pomyśl o tym, ponieważ zawsze Twoja sytuacja demograficzna wymaga poprawy. Przynajmniej jedna uwaga: Spróbuj odkryć Twoje ukryte szanse i wzmocnij je. Nawet mały potencjał stwarza szanse rozwoju.


Village examples for this type:

Gavrskaya (Rosja)
Werder (Niemcy)
Wilimy (Polska)
Gaižaičiai (Litwa)


The main project page