Switch on English Switch on Danish Switch on German Switch on Polish Switch on Russian
Pradžia
Įžanga
Kaimo vietovės gyvybingumo vertinimas
Vertinimo rodikliai
Rezultatai
Papildoma informacija


ATNAUJINTI DUOMENIS   
 



Tipas 3: Stabili struktūra
Aprašymas ir rekomendacijos

Palyginus su bendra plėtra, Jūsų kaimo vietovėje labai mažėja gyventojų. Santykis tarp jaunimo ir senyvo amžiaus žmonių bei tarp imigracijos ir emigracijos vis dar yra subalansuotas. Dauguma Jūsų kaimo vietovės gyventojų turi giminaičių, gyvenančių kaimynystėje, taigi sodybų tuštėjimo rizika yra gana žema. Tačiau: demografinė situacija Europoje, ypač kaimiškuosiuose regionuose, kelia nerimą, todėl Jums taip pat reikia veikti. Mes rekomenduojame atidžiai stebėti tolesnę Jūsų kaimo vietovės demografinę situaciją ir kasmet atnaujinti duomenis.

Jūsų kaimo vietovė turi problemų ir ekonominėje, ir socialinėje struktūrose, kurias reikia spręsti. Nedarbo lygis yra labai aukštas; Jūsų kaimo vietovėje yra tik kelios vietinės įmonės. Kaimo vietovėje nėra išplėtotas socialinis gyvenimas. Palyginus su gyventojų skaičiumi, Jūsų kaimo vietovėje yra per mažai visuomeninių organizacijų, vienijančių aktyvius gyventojus, kurie dažniausiai yra vyresnio amžiaus žmonės.

Net jei demografiniai pokyčiai yra pakankamai teigiami, vietovės plėtros potencialas yra nepakankamai panaudojamas. Nestabilios socialinė ir ekonominė struktūros turi neigiamą poveikį siekiant išlaikyti gyventojus Jūsų kaimo vietovėje ir pritraukti atvykstančius, todėl tobulinkite vietos ekonominę ir socialinę struktūras. Pagalvokite, ką Jūs pats ar bendruomenė galite padaryti savo kaimo vietovėje. Atraskite idėjų, kaip išlaikyti vietos verslo įmones Jūsų kaimo vietovėje ir kaip pritraukti naujas. Kaip galite padėti vietos verslo įmonėms ar joms reikia daugiau užsakymų, viešumo, gerosios patirties pavyzdžių? Paklauskite vietos visuomeninių organizacijų, kaip į jų veiklą pritraukti daugiau jaunimo. Aiškiai parodykite seniau veikiančioms organizacijoms, kad jų veikla tiesiogiai priklauso nuo naujų narių įtraukimo. Ieškokite žmonių, kurie turi idėjų ir kurie nori suburti bendruomeninę organizaciją, ūkininkų draugiją, meno kolektyvą ir pan. palaikykite juos.

Įsidėmėkite, kad stabilios vietos ekonominė ir socialinė struktūros labiau patrauklios atvykstantiems. Pagalvokite apie tai, nors šiuo metu Jūsų vietovės demografinė situacija yra gera, tačiau anksčiau ar vėliau gyventojų skaičius gali sumažėti.


Village examples for this type:

Cekiske (Lietuva)
Pogranichnaya (Rusija)
Vasilievskaya (Rusija)
Vandziogala (Lietuva)
Viesvile (Lietuva)


The main project page