Switch on English Switch on Danish Switch on German Switch on Lithuanian Switch on Russian
Strona główna
Wprowadzenie
Test żywotności
Dane
Wyniki
Więcej informacji


AKTUALIZACJA WSI   
 Typ 3: Opis i rekomendacje

Porównując ogólny rozwój, Twoja wieś jest lekko dotknięta spadkiem populacji. Relacja pomiędzy młodymi i starszymi osobami oraz pomiędzy imigracją a emigracją jest wciąż zbalansowana. Większość mieszkańców Twojej wsi posiada swoich krewnych w bliskim sąsiedztwie, dlatego ryzyko opuszczenia przez nich domów jest niskie. Jakkolwiek, sytuacja demograficzna w Europie, zwlaszcza w regionach wiejskich, daje powody do zmartwień. Dlatego Ty również powinieneś działać. Polecamy ostrożną obserwacje dalszych zmian demograficznych w Twojej wsi i gromadzenie danych corocznie.

Zarówno w sferze socjalnej jak i gospodarczej Twoja wieś ma znaczne problemy. Wskaźnik bezrobocia jest bardzo wysoki a przy tym istnieje tylko kilka lokalnych przedsiębiorstw. Odnosząc się do życia społecznego (kluby, organizacje itd.), Twoja wieś jest słabo rozwinięta. Wskaźnik bezrobocia jest bardzo wysoki a przy tym istnieje tylko kilka lokalnych przedsiębiorstw. Odnosząc się do życia społecznego (kluby, organizacje itd.), Twoja wieś jest słabo rozwinięta.

Nawet jeśli Twój rozwój demograficzny jest całkiem pozytywny, Twoje możliwości rozwojowe są ograniczone. Niestabilne socjalne i gospodarcze struktury nie są dobrym powodem zatrzymania ludzi w Twojej wsi i do zachęcenia imigrantów. Dlatego upewnij się, że poprawiasz Twoje lokalne struktury. Odkryj, co możesz sam zrobić w Twojej wsi! Spróbuj znaleźć sposób utrzymania lokalnych przedsiębiorstw w Twojej wsi izachęcenia innych do lokalizacji w Twojej wsi. Jak możesz wzmocnić lokalne przedsiębiorstwa czy potrzebują więcej zamówień, większej reklamy, więcej praktyki? Czy młode osoby wiedzą o lokalnych możliwościach pracy? Zapytaj w organizacjach i klubach jak wciągnąć więcej młodach osób w ich działalność. Pokaż jednoznacznie starszym i bardziej tradycjonalnym klubom i organizacjom, że ich istnienie uzależnione jest od przyjmowania młodych członków. Poszukaj osób, które mają pomysły lub które zamierzają utworzyć klub lub organizację wspomóż ich!


Village examples for this type:

Cekiske (Litwa)
Pogranichnaya (Rosja)
Vasilievskaya (Rosja)
Vandziogala (Litwa)
Viesvile (Litwa)


The main project page