Switch on English Switch on Danish Switch on German Switch on Lithuanian Switch on Russian
Strona główna
Wprowadzenie
Test żywotności
Dane
Wyniki
Więcej informacji


AKTUALIZACJA WSI   
 Typ 1: Opis i rekomendacje

Wieś, w której mieszkasz należy do najmniej dotkniętych zmianami demograficznymi. Relacja pomiędzy młodymi i starszymi osobami oraz pomiędzy imigracją a emigracją jest zbalansowana. Większość mieszkańców Twojej wsi posiada swoich krewnych w bliskim sąsiedztwie, dlatego obecnie nie ma ryzyka wakatów (opuszczenia przez nich domów).

Jakkolwiek, sytuacja demograficzna w Europie, zwlaszcza w regionach wiejskich, daje powody do zmartwień. Dlatego również w Twoim przypadku jest potrzeba podjęcia działań. Polecamy ostrożną obserwacje dalszych zmian demograficznych w Twojej wsi i gromadzenie danych corocznie.

Biorąc pod uwagę warunki ekonomiczne i socjalne Twoja wieś ma stabilne struktury. Wskaźnik bezrobocia jest niski; w Twojej wsi funkcjonuje duża liczba przedsiębiorstw.

Stosunkowo wysoka liczba organizacji i klubów, jak również liczba młodych członków ma pozytywny wpływ na życie socjalne.

Nawet, jeśli wynik oceny Twojego potencjału jest pozytywny, nie powinieneś zaprzestawać działań. Pomyśl o mocnych stronach i wzmocnij je! Upewnij się, że Twoje socjalne i ekonomiczne wartości są w stabilnej kondycji. Spróbuj włączyć młodych ludzi w process planowania i rozwoju wsi a także utrzymywania atrakcyjności wsi dla imigrantów. Nawet jeśli Twoja sytuacja demograficzna jest dobra, liczba mieszkańców może zmniejszyć się wcześniej lub później.


Village examples for this type:

Il'inski (Rosja)


The main project page