Switch on English Switch on Danish Switch on German Switch on Lithuanian Switch on Russian
Strona główna
Wprowadzenie
Test żywotności
Dane
Wyniki
Więcej informacji


AKTUALIZACJA WSI   
 Typ 5: Opis i rekomendacje

Porównując daną populację, sytuacja demograficzna Twojej wsi plasuje się pośrodku. Proporcja pomiędzy młodymi i starszymi grupami populacyjnymi oraz pomiędzy imigracją a emigracją jest niezrównoważona. Grupa starzych ludzi rośnie ponad przeciętną, podczas gdy populacja ludzi młodych maleje. Więcej jest emigrantów niż imigrantόw. Więzy rodzinne Twojej populacji nie koncentrują się już w najbliższym sąsiedztwie, dlatego trzeba się liczyć z ryzykiem pustych domόw.

Są dwie możliwości: Twoja wieś ma problemy w jednej z dziedzin (gospodarce lub życiu społecznym) albo posiada przeciętną sytuacje w obu dziedzinach. Aby znaleźć swoje mocne i słabe strony, powinieneś spróbować odpowiedzieć na następujące pytania:

    1. Czy jest dużo bezrobotnych przy niewielkiej liczbie lokalnych przedsiębiorstw?
    2. Czy funkcjonuje życie społeczne w Twojej wsi (organizacje, kluby itd.)?
    2a. Czy dużo mieszkańców korzysta z klubów, organizacji itd.?
    2b. Czy wśród nich są również młode osoby?

Twoje motto jest: wzmocnij mocne strony i pozbądź się słabych! Jeśli Twoje wyniki gospodarcze nie są satysfakcjonujące, powinieneś spróbować pozbyć się potencjalnych problemów w tej sferze. W jaki sposób Ty i wspólnota możecie wspierać lokalne przedsiębiorstwa? Jeśli życie społeczne nie jest właściwie rozwinięte co można poprawić, np. biorąc pod uwagę kluby i organizacje? Czy pracuje tam młodzież?

Spróbuj znaleźć sposób utrzymania lokalnych przedsiębiorstw w Twojej wsi i zachęcenia innych do lokalizacji. Czy są w nich lokalni praktykanci jeśli nie, dlaczego?

Zapytaj w organizacjach i klubach jak wciągnąć więcej młodach osób w ich działalność. Pokaż jednoznacznie starszym i bardziej tradycjonalnym klubom i organizacjom, że ich istnienie uzależnione jest od przyjmowania młodych członków.

Ponadto: Tylko stabilne struktury są atrakcyjne dla imigrantów. Pomyśl o tym, ponieważ zawsze jest ryzyko w rozwoju demograficznym!


Village examples for this type:

Mikhailovskoe (Rosja)
Najdymowo (Polska)
Girdziai (Litwa)


The main project page