Switch on English Switch on German Switch on Lithuanian Switch on Polish Switch on Russian
Hjem
Indledning
Vitalitetstjek
Data
Resultater
Yderligere oplysninger


OPDATERING AF LANDSBY   
 Type 2: Beskrivelse og anbefalinger

I sammenligning med den generelle udvikling, er din landsby knap nok påvirket af det faldende befolkningstal. Fordelingen af unge og gamle samt mellem til- og fraflyttere er stadig afbalanceret. De fleste af landsbyens indbyggere har familie, der bor i omegnen, så risikoen for at der kommer ubeboede huse forholdsvis lav.
Dog giver den demografiske situation i Europa og især i landdistrikterne grund til bekymring. Og derfor bør du også reagere.
Vi anbefaler, at du fortsat holder nøje øje med den demografiske udvikling i din landsby, og opdaterer dine data hvert år.

Der er to muligheder: enten har din landsby problemer i en af de to grene (økonomi eller det sociale liv), eller også klarer den sig kun middelmådigt i begge. For at finde byens stærke og svage sider, kan du prøve at besvare følgende spørgsmål:

1. Er der mange arbejdsløse og kun nogle få lokale virksomheder i din landsby?
2. Er der et socialt liv i din landsby (foreninger, klubber mv.)?
2a. Er der mange indbyggere, som kommer i disse klubber, foreninger mv.?
2b. Er der også nogle yngre mennesker iblandt dem?

Efter at have fundet de stærke og svage sider, kunne landsbyens motto være: styrk de stærke punkter og fjern de svage! Prøv at finde ud af hvordan man kan fastholde de lokale virksomheder i byen, samt hvordan man kan anspore andre til at slå sig ned lokalt. Ved de unge mennesker i byen noget om jobmulighederne i de lokale virksomheder? Spørg de lokale klubber og foreninger om, hvordan de kan involvere flere unge mennesker i deres aktiviteter. Gør det meget klart for de ældre og mere traditionelle klubber og foreninger, at deres eksistens afhænger af at rekruttere unge medlemmer. Stabile strukturer er også attraktive for nytilflyttere.
Tænk over dette, for selvom den demografiske situation er god, kan antallet af indbyggere sagtens falde før eller senere.


Village examples for this type:

Helulya (Russland)
Miinala (Russland)
Gottsdorf (Tyskland)
Czerwonka (Polen)


The main project page