Switch on English Switch on Danish Switch on German Switch on Polish Switch on Russian
Pradžia
Įžanga
Kaimo vietovės gyvybingumo vertinimas
Vertinimo rodikliai
Rezultatai
Papildoma informacija


ATNAUJINTI DUOMENIS   
 Tipas 2: Stabili struktūra
Aprašymas ir rekomendacijos

Palyginus su bendra plėtra, Jūsų kaimo vietovėje šiek tiek mažėja gyventojų. Santykis tarp jaunimo ir senyvo amžiaus žmonių bei tarp imigracijos ir emigracijos yra subalansuotas. Dauguma Jūsų kaimo vietovės gyventojų turi giminaičių, gyvenančių kaimynystėje, taigi sodybų tuštėjimo rizika yra gana žema. Tačiau: demografinė situacija Europoje, ypač kaimiškuosiuose regionuose, kelia nerimą, todėl Jums taip pat reikia veikti. Mes rekomenduojame atidžiai stebėti tolesnę Jūsų kaimo vietovės demografinę situaciją ir kasmet atnaujinti duomenis.
Yra dvejopos problemų pasireiškimo galimybės: Jūsų kaimo vietovėje yra problemų vienoje iš dviejų struktūrų (ekonominėje ar socialinėje) arba padėtis yra vidutiniška abiejose vietos struktūrose. Siekdami atrasti savo stiprybes ir silpnybes Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:

    1. Ar Jūsų kaimo vietovėje yra daug bedarbių ir tik kelios verslo įmonės?
    2. Ar Jūsų kaimo vietovėje aktyvi socialinė veikla (veikia visuomeninės organizacijos: bendruomeninės organizacijos, ūkininkų draugijos, meno kolektyvai, jaunimo organizacijos, medžiotojų būreliai ir kt.)?
    2a. Ar daug gyventojų dalyvauja visuomeninių organizacijų veikloje?
    2b. Ar jų veikloje dalyvauja ir jaunimas?

Atradus savo kaimo vietovės stiprybes ir silpnybes, Jūsų tolesnis veiksmų scenarijus gali būti toks: stiprindami stiprybes panaikinkime silpnybes! Pasistenkite išsiaiškinti, kaip Jūs galėtumėte išsaugoti esančias verslo įmones Jūsų kaimo vietovėje ir kaip pritraukti naujas. Ar Jūsų kaimo jaunimas žino apie darbo galimybes vietos įmonėse? Paklauskite vietos visuomeninių organizacijų narių, kaip įtraukti daugiau jaunų žmonių į jų veiklą. Aiškiai parodykite seniau veikiančioms organizacijoms, kad jų veikla tiesiogiai priklauso nuo naujų narių įtraukimo. Stabilios ekonominės ir socialinės struktūros taip pat yra patrauklios atvykstantiems. Pagalvokite apie tai, nors šiuo metu Jūsų vietovės demografinė situacija yra gera, tačiau anksčiau ar vėliau gyventojų skaičius gali sumažėti.


Village examples for this type:

Helulya (Rusija)
Miinala (Rusija)
Gottsdorf (Vokietija)
Czerwonka (Lenkija)


The main project page