Switch on English Switch on Danish Switch on German Switch on Lithuanian Switch on Russian
Strona główna
Wprowadzenie
Test żywotności
Dane
Wyniki
Więcej informacji


AKTUALIZACJA WSI   
 Typ 2: Opis i rekomendacje

Porównując ogólny rozwój, Twoja wieś jest lekko dotknięta spadkiem populacji. Relacja pomiędzy młodymi i starszymi osobami oraz pomiędzy imigracją a emigracją jest wciąż zbalansowana. Większość mieszkańców Twojej wsi posiada swoich krewnych w bliskim sąsiedztwie, dlatego ryzyko opuszczenia przez nich domów jest niskie. Jakkolwiek, sytuacja demograficzna w Europie, zwlaszcza w regionach wiejskich, daje powody do zmartwień. Dlatego Ty również powinieneś działać. Polecamy ostrożną obserwacje dalszych zmian demograficznych w Twojej wsi i gromadzenie danych corocznie.

Są dwie możliwości: Twoja wieś ma problem w jednej z dziedzin (gospodarce lub życiu społecznym) albo posiada przeciętną sytuacje w obu dziedzinach. Aby znaleźć swoje mocne i słabe strony, powinieneś spróbować odpowiedzieć na następujące pytania:

    1. Czy jest dużo bezrobotnych przy niewielkiej liczbie lokalnych przedsiębiorstw?
    2. Czy funkcjonuje życie społeczne w Twojej wsi (organizacje, kluby itd.)?
    2a. Czy dużo mieszkańców korzysta z klubów, organizacji itd.?
    2b. Czy wśród nich są również młode osoby?

Po odkryciu swoich mocnych i słabych stron, teraz Twoje motto powinno brzmieć: wzmocnij mocne strony i pozbądź się słabych! Spróbuj znaleźć sposób utrzymania lokalnych przedsiębiorstw w Twojej wsi I zachęcenia innych do lokalizacji. Czy młode osoby w Twojej wsi wiedzą o możliwościach pracy w lokalnych przedsiębiorstwach? Zapytaj w organizacjach i klubach jak wciągnąć więcej młodach osób w ich działalność. Pokaż jednoznacznie starszym i bardziej tradycjonalnym klubom i organizacjom, że ich istnienie uzależnione jest od przyjmowania młodych członków. Stabilne struktury są również atrakcyjne dla imigrantów. Pomyśl o tym, ponieważ, nawet jeśli Twoja sytuacja demograficzna jest dobra, liczba mieszkańców może zmniejszyć się wcześniej lub później.


Village examples for this type:

Helulya (Rosja)
Miinala (Rosja)
Gottsdorf (Niemcy)
Czerwonka (Polska)


The main project page