Switch on English Switch on Danish Switch on German Switch on Polish Switch on Russian
Pradžia
Įžanga
Kaimo vietovės gyvybingumo vertinimas
Vertinimo rodikliai
Rezultatai
Papildoma informacija


ATNAUJINTI DUOMENIS   
 Tipas 7: Stabili struktūra
Aprašymas ir rekomendacijos

Palyginus su bendra plėtra, Jūsų kaimo vietovėje labai mažėja gyventojų. Santykis tarp jaunimo ir senyvo amžiaus gyventojų labai neproporcingas. Vyresnės kartos gyventojų skaičius labai sparčiai auga, o jaunimo mažėja. Daug daugiau išvyksta nei atvyksta. Labai retai kaimynystėje esančias sodybas sieja giminystės ryšiai, todėl per artimiausius 20 metų yra didelė sodybų tuštėjimo rizika.

Ir ekonominė, ir socialinė struktūros Jūsų kaimo vietovėje yra stabilios. Nedarbo lygis yra žemas; Jūsų kaimo vietovėje veikia nemažai verslo įmonių, bendruomeninių ir kitų visuomeninių organizacijų.

Gyventojus vienijančios bendruomeninės organizacijos bei jaunimas Jūsų kaimo vietovėje turi teigiamą įtaką jų socialiniam gyvenimui.

Nors kaimo vietovės ekonominė ir socialinė struktūros stabilios, būtina imtis veiksmų kaimo vietovėje dėl blogos demografinės padėties. Atkreipkite dėmesį, kad sparčiai mažėjantis gyventojų skaičius turės neigiamų pasekmių Jūsų vietovės ekonominiam ir socialiniam struktūrų stabilumui. Pagalvokite, ar ilgai Jūs galite išsaugoti bendruomeninę organizaciją, jei vis daugiau žmonių išvyksta? Kaip vietos verslo įmonės gali sėkmingai plėtoti veiklą, jei vis daugiau jaunimo išvyksta gyventi kitur? Tačiau: Jūsų kaimo vietovės socialinis ir ekonominis potencialas leidžia jums veikti! Pradėkite jau dabar. Pasinaudokite visomis savo galimybėmis. Įtraukite savo vietovės gyventojus, įmones ar organizacijas, kad Jūsų kaimo vietovė būtų gerai žinoma apylinkėse. Jūsų vietos plėtros potencialas yra patrauklus, populiarinkite, plėtokite jį! Pasitarkite su vyresniais kaimo gyventojais. Paklauskite jų, kaip jie ir jų šeimos planuoja tvarkyti savo sodybą. Išsiaiškinkite, kokios sodybos gali būti parduodamos. Skatinkite turto mainus ir nelaikykite tuščių sodybų!


Village examples for this type:

Durup (Danija)
Ramsing (Danija)
Selde (Danija)


The main project page