Switch on English Switch on Danish Switch on German Switch on Lithuanian Switch on Russian
Strona główna
Wprowadzenie
Test żywotności
Dane
Wyniki
Więcej informacji


AKTUALIZACJA WSI   
 Typ 7: Opis i rekomendacje

Porównując do średniej, Twoja wieś dotknięta jest ubytkiem ludności w znacznym stopniu. Relacja pomiędzy młodymi i starszymi grupami populacyjnymi jest bardzo nieproporcjonalna. Grupa starzych ludzi rośnie bardzo szybko, podczas gdy populacja ludzi młodych zmniejsza się. Znacznie więcej jest emigrantów niż imigrantów. Więzy rodzinne bardzo rzadko koncentrują się w najbliższym sąsiedztwie, dlatego musisz się liczyć z ryzykiem pustych domów już w ciągu następnych 20 lat.

Zarówno w sferze socjalnej jak i gospodarczej Twoja wieś ma stabilne struktury. Wskaźnik bezrobocia jest niski; istnieje bardzo duża liczba lokalnych przedsiębiorstw w Twojej wsi.

Stosunkowo duża liczba organizacji i klubów, jak również liczba młodych członków ma pozytywny wpływ na życie społeczne.

Nawet jeśli Twoja gospodarcza i społeczna struktura jest prężna, jest potrzeba działania, z powodu złej sytuacji demograficznej. Pamiętaj, że malejąca populacja ma negatywny wpływ na Twoje stabilne struktury. Jak długo możesz utrzymywać klub, jeśli coraz więcej ludzi emigruje? Jak Twoje przedsiębiorstwa znajdą następców, jeśli młodzi ludzie już mieszkają w mieście? Pomimo to: Masz najlepsze założenia, żeby coś zmienić. Zacznij teraz! Wykorzystaj Twoje obecne możliwości. Zaangażuj Twoich mieszkańców, przedsiębiorstwa i kluby w działania popularyzujące Twoją wieś w otoczeniu. Twoje potencjały są atrakcyjne, promuj je! Porozmawiaj ze straszymi. Zapytaj ich, jakie oni i ch rodziny mają plany odnośnie ich domów. Odkryj, które domy mogą być na sprzedaż? Popieraj właściwe zmiany bez problemów i nie akceptuj pustych domów!


Village examples for this type:

Durup (Dania)
Ramsing (Dania)
Selde (Dania)


The main project page