Switch on English Switch on Danish Switch on German Switch on Polish Switch on Russian
Pradžia
Įžanga
Kaimo vietovės gyvybingumo vertinimas
Vertinimo rodikliai
Rezultatai
Papildoma informacija


ATNAUJINTI DUOMENIS   
 HINTERLAND projekto aprašymas

Visuomenėje daug diskutuojama demografinių ir socialinių pokyčių tema.

Šiuo metu ypač kaimo vietovėse, pastebimos gimstamumo lygio mažėjimo ir masinės emigracijos pasekmės.

Nuo 2007 m. sausio mėn., įgyvendinant HINTERLAND projektą, ištirtos 77 kaimo vietovės 11-oje Europos kaimiškųjų regionų.

Pagrindinė problema yra tai, kad kaimai ir regionai labai skiriasi vienas nuo kito. Vieni iš jų turi stabilią socialinę ir ekonominę struktūrą, kiti, ypač patiriantys nuosmukį, yra tik pradinės vystimosi stadijos.

Gautų rezultatų apžvalga gali būti naudojama tarsi termometras. Ištirtas kaimiškąsias vietoves galima sugrupuoti į „sveikesnes“ ir „mažiau sveikas“.

Taigi būtina surinkti duomenis. Sukurta tipologija leis greitai, per kelias sekundes, nustatyti kaimo vietovės tipą.

Tie, kas naudosis šiuo instrumentu, galės nustatyti savo kaimo vietovės tipą bei pasinaudoti pateiktomis rekomendacijomis.


The main project page