Switch on English Switch on Danish Switch on German Switch on Polish Switch on Russian
Pradžia
Įžanga
Kaimo vietovės gyvybingumo vertinimas
Vertinimo rodikliai
Rezultatai
Papildoma informacija


ATNAUJINTI DUOMENIS   
 Pareiga laikyti paslaptyje

Duomenys, kuriuos Jūs surinkote apie savo kaimo vietovę, susiję su asmenimis, todėl yra labai pažeidžiami. Jie neturi būti skelbiami viešai, negalima jų laikyti savo kompiuteryje.

Aišku, Jums reikalingi duomenys testui, bet nelaikykite jų. Sunaikinkite Prašome juos po vertinimo. Jei Jūs kaupsite duomenis – būsite už tai atsakingas. Prašome vengti bet kokios veiklos, kuri sukeltų nepasitikėjimą. Atsiminkite tai, kai komentuosite kaimo vietovės situaciją – niekada neminėkite faktų, kurie yra tiesiogiai susiję su individualiais asmenimis ar šeimomis ("tie iš gatvės...., namo numeris...").

Niekas nekelia tiek streso Jūsų veiklai vertinant kaimo gyvybingumą, kaip nepasitikėjimo atmosfera.


The main project page