Switch on English Switch on Danish Switch on German Switch on Lithuanian Switch on Russian
Strona główna
Wprowadzenie
Test żywotności
Dane
Wyniki
Więcej informacji


AKTUALIZACJA WSI   
 Obowiązek tajemnicy

Dane, które zebrałeś z Twojej wsi są powiązane personalnie. Tego typu informacje nie powinny być prezentowane publicznie i nie jest legalne gromadzenie ich w Twoim komputerze.

W każdym razie – potrzebujesz danych dla wykonania testu, ale nie przetrzymuj ich. Zniszcz je po wykonaniu badania. Gdy gromadzisz tego typu dane, spoczywa na Tobie ogromna odpowiedzialność. Proszę wystrzegaj się działań, które spowodują, że stracisz zaufanie. Pamiętaj o tym, gdy komentujesz publicznie sytuację Twojej wsi – nigdy nie wymieniaj faktów, które dotyczą bezpośrednio jakichkolwiek osób lub gospodarstw domowych (‘ci spod 15-ki’).

Nic nie wywoła w przyszłości większego napięcia dla Twoich działań bardziej od atmosfery nieufności.


The main project page