Switch on English Switch on German Switch on Lithuanian Switch on Polish Switch on Russian
Hjem
Indledning
Vitalitetstjek
Data
Resultater
Yderligere oplysninger


OPDATERING AF LANDSBY   
 Type 8: Beskrivelse og anbefalinger

I sammenligning med gennemsnittet er din landsby påvirket af tilbagegangen på værste vis.
Fordelingen af unge og gamle indbyggere er meget ujævn. Andelen af ældre indbyggere er meget stor, hvorimod andelen af unge er forsvindende lille.
Der er betydeligt flere fraflyttere end tilflyttere. Indbyggernes familier bor kun sjældent i omegnen, så allerede nu kan man frygte, at der vil være ubeboede huse i landsbyen inden for de næste 20 år.

Der er to muligheder: enten har din landsby problemer i en af de to grene (økonomi eller det sociale liv), eller også klarer den sig kun middelmådigt i begge. For at finde byens stærke og svage sider, kan du prøve at besvare de følgende spørgsmål:
1. Er der mange arbejdsløse og kun nogle få lokale virksomheder i din landsby?
2. Er der et socialt liv i din landsby (foreninger, klubber mv.)?
2a. Er der mange indbyggere, som kommer i disse klubber, foreninger mv.?
2b. Er der også nogle yngre mennesker iblandt dem?

Landsbyens motto skal være: styrk de stærke sider og fjern de svage!
Hvis de økonomiske resultater ikke er tilfredsstillende, skal man prøve at eliminere de mulige problemer på dette område. På hvilken måde kan lokalsamfundet støtte de lokale virksomheder? Hvis det sociale liv ikke er ordentligt udviklet hvad kan så forbedres eks. vedrørende klubber og foreninger? Er der et godt ungdomsarbejde?

Prøv at finde ud af hvordan man kan fastholde de lokale virksomheder i byen, samt hvordan man kan anspore andre til at slå sig ned lokalt. Er der nogen lokale praktikpladser hvis ikke, hvad er så årsagen til dette? Spørg de lokale klubber og foreninger om hvordan de kan involvere flere unge mennesker i deres aktiviteter. Gør det meget klart for de ældre og mere traditionelle klubber og foreninger, at deres eksistens afhænger af at rekruttere unge medlemmer.

Og husk på, at kun stabile strukturer er attraktive for tilflyttere.
Tænk over dette, idet landsbyens demografi er udsat for nogle store risici. Det er på den ene side essentielt at kæmpe for at holde på indbyggerne og på den anden side at få fat på nogle nye.


Village examples for this type:

Juodaiciai (Litauen)
Rzeck (Polen)
Seredzius (Litauen)


The main project page