Switch on English Switch on Danish Switch on German Switch on Polish Switch on Russian
Pradžia
Įžanga
Kaimo vietovės gyvybingumo vertinimas
Vertinimo rodikliai
Rezultatai
Papildoma informacija


ATNAUJINTI DUOMENIS   
 Tipas 8: Stabili struktūra
Aprašymas ir rekomendacijos

Palyginus su bendra plėtra, Jūsų kaimo vietovėje labai mažėja gyventojų. Santykis tarp jaunimo ir senyvo amžiaus gyventojų yra labai neproporcingas. Vyresnės kartos gyventojų skaičius labai sparčiai auga, o jaunimo mažėja. Daug daugiau išvyksta nei atvyksta. Labai retai kaimynystėje esančias sodybas sieja giminystės ryšiai, todėl per artimiausius 20 metų yra didelė sodybų tuštėjimo rizika.

Yra dvejopos problemų pasireiškimo galimybės: Jūsų kaimo vietovėje yra problemų vienoje iš dviejų struktūrų (ekonominėje ar socialinėje) arba yra vidutiniška padėtis abiejose vietos struktūrose. Siekdami atrasti savo stiprybes ir silpnybes Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:

    1. Ar Jūsų kaimo vietovėje yra daug bedarbių ir tik kelios verslo įmonės?
    2. Ar Jūsų kaimo vietovėje aktyvi socialinė veikla (veikia visuomeninės organizacijos: bendruomeninės organizacijos, ūkininkų draugijos, meno kolektyvai, jaunimo organizacijos, medžiotojų būreliai ir kt.)?
    2a. Ar daug gyventojų dalyvauja visuomeninių organizacijų veikloje?
    2b. Ar jų veikloje taip pat dalyvauja jaunimas?

Jūsų tolesnis veiksmų scenarijus gali būti toks: stiprindami stiprybes panaikinkime silpnybes! Jei vietos verslo įmonių situacija Jūsų netenkina, turite stengtis padėti spręsti problemas. Kokiu būdu Jūs ir Jūsų bendruomenė galėtų padėti vietos verslo įmonėms? Jei socialinis gyvenimas nėra išplėtotas kas galėtų būti pagerinta, gal visuomeninių organizacijų veikla? Ar pakankamai į socialinę veiklą įtrauktas jaunimas? Kaip galėtumėte jiems padėti įsidarbinti?

Pasistenkite išsiaiškinti, kaip galėtumėte išsaugoti esančias verslo įmones Jūsų kaimo vietovėje ir kaip pritraukti naujas. Ar yra organizuojamos išvykos susipažinti su gerosios patirties pavyzdžiais, seminarai jei ne, kodėl?

Pasitarkite su vietos bendruomeninėmis organizacijomis, kaip įtraukti daugiau jaunimo į jų veiklą. Aiškiai parodykite seniau veikiančioms organizacijoms, kad jų veikla tiesiogiai priklauso nuo naujų narių įtraukimo.

Stabilios ekonominės ir socialinės struktūros taip pat yra patrauklios atvykstantiems. Turėkite mintyse, kad dėl labai blogos demografinės situacijos Jūsų kaimo vietovė nuolat patiria rizika. Svarbu nuolat stengtis, ir išlaikyti savo kaimo vietovės gyventojus, ir pritraukti naujus gyventojus.


Village examples for this type:

Juodaiciai (Lietuva)
Rzeck (Lenkija)
Seredzius (Lietuva)


The main project page