Switch on English Switch on Danish Switch on German Switch on Lithuanian Switch on Russian
Strona główna
Wprowadzenie
Test żywotności
Dane
Wyniki
Więcej informacji


AKTUALIZACJA WSI   
 Typ 8: Opis i rekomendacje

Porównując do średniej, Twoja wieś dotknięta jest ubytkiem ludności w znacznym stopniu. Relacja pomiędzy młodymi i starszymi grupami populacyjnymi jest bardzo nieproporcjonalna. Grupa starzych ludzi rośnie bardzo szybko, podczas gdy populacja ludzi młodych zmniejsza się. Znacznie więcej jest emigrantów niż imigrantów. Więzy rodzinne bardzo rzadko koncentrują się w najbliższym sąsiedztwie, dlatego musisz się liczyć z ryzykiem pustych domów już w ciągu następnych 20 lat.

Są dwie możliwości: Twoja wieś ma problemy w jednej z dwóch dziedzin (gospodarce lub życiu społecznym) albo posiada przeciętną sytuacje w obu dziedzinach. Aby znaleźć swoje mocne i słabe strony, powinieneś spróbować odpowiedzieć na następujące pytania:

    1. Czy jest dużo bezrobotnych przy niewielkiej liczbie lokalnych przedsiębiorstw?
    2. Czy funkcjonuje życie społeczne w Twojej wsi (organizacje, kluby itd.)?
    2a. Czy dużo mieszkańców korzysta z klubów, organizacji itd.?
    2b. Czy wśród nich są również młode osoby?

Twoje motto jest: wzmocnij mocne strony i pozbądź się słabych! Jeśli Twoje wyniki gospodarcze nie są satysfakcjonujące, powinieneś spróbować pozbyć się potencjalnych problemów w tej sferze. W jaki sposób Ty i wspólnota możecie wspierać lokalne przedsiębiorstwa? Jeśli życie społeczne nie jest właściwie rozwinięte co można poprawić, np. biorąc pod uwagę kluby i organizacje? Czy pracuje tam młodzież?

Spróbuj znaleźć sposób utrzymania lokalnych przedsiębiorstw w Twojej wsi i zachęcenia innych do lokalizacji. Czy są w nich lokalni praktykanci jeśli nie, dlaczego?

Zapytaj w organizacjach i klubach jak wciągnąć więcej młodach osób w ich działalność. Pokaż jednoznacznie starszym i bardziej tradycjonalnym klubom i organizacjom, że ich istnienie uzależnione jest od przyjmowania młodych członków.

Ponadto: Tylko stabilne struktury są atrakcyjne dla imigrantów. Pamiętaj, że zła sytuacja demograficzna jest na granicy poważnego ryzyka. Podstawą jest walka z jednej strony o utrzymanie Twoich mieszkańców a z drugiej strony zdobywanie nowych mieszkańców.


Village examples for this type:

Juodaiciai (Litwa)
Rzeck (Polska)
Seredzius (Litwa)


The main project page