Switch on English Switch on German Switch on Lithuanian Switch on Polish Switch on Russian
Hjem
Indledning
Vitalitetstjek
Data
Resultater
Yderligere oplysninger


OPDATERING AF LANDSBY   
 Type 6: Beskrivelse og anbefalinger

I sammenligning med den nuværende befolkningssituation ligger din landsbys demografi på et middelniveau. Fordelingen af unge og gamle indbyggere er ubalanceret. Antallet af gamle indbyggere vokser mere end gennemsnittet, hvorimod antallet af unge indbyggere falder. Der er flere fraflyttere end tilflyttere. Landsbybefolkningens familie bor ikke primært i den nære omegn, så der bør være bekymring for at huse kan komme til at stå tomme.

Din landsby har betragtelige problemer både inden for de økonomiske og sociale aspekter. Antallet af arbejdsløse er meget højt, og der er kun nogle få lokale virksomheder. Med hensyn til det sociale liv (klubber, foreninger mv.) er din landsby underudviklet. I sammenligning med antallet af indbyggere har din landsby kun et lille antal klubber og foreninger med blot nogle få organiserede medlemmer, som primært er ældre mennesker.

Ustabile sociale og økonomiske strukturer holder ikke just på indbyggerne i din landsby og tiltrækker heller ikke tilflyttere. Fokuser på at forbedre de sociale og økonomiske situationer. Find ud af hvad du selv kan gøre i din landsby! Prøv at udtænke nogle ideer til hvordan man kan holde fast på de lokale virksomheder i landsbyen, samt anspore andre til at slå sig ned lokalt.
Find ud af hvilke problemer de lokale virksomheder og foreninger har. Hvorfor tilbyder de lokale virksomheder ikke praktikpladser? Hvorfor er de unge ikke interesseret i en praktikplads i din landsby?
Spørg de lokale klubber og foreninger hvordan man kan involvere flere unge mennesker i deres aktiviteter. Gør det meget klart for de ældre og mere traditionelle klubber og foreninger, at deres eksistens afhænger af at rekruttere unge medlemmer.
Led efter folk som har nogle ideer eller som har planer om at starte en klub eller forening støt dem!

Stabile strukturer virker også attraktive for tilflyttere.
Tænk over dette, især fordi din landsbys demografiske situation skal forbedres.


Village examples for this type:

Raudone (Litauen)
Veliuona (Litauen)
Kražiai (Litauen)
Kriukai (Litauen)
Kruopiai (Litauen)
Šakyna (Litauen)
Šaukėnai (Litauen)
Tyruliai (Litauen)
Žeimelis (Litauen)


The main project page