Switch on English Switch on Danish Switch on German Switch on Lithuanian Switch on Russian
Strona główna
Wprowadzenie
Test żywotności
Dane
Wyniki
Więcej informacji


AKTUALIZACJA WSI   
 Typ 6: Opis i rekomendacje

Porównując daną populację, sytuacja demograficzna Twojej wsi plasuje się pośrodku. Proporcja pomiędzy młodymi i starszymi grupami populacyjnymi oraz pomiędzy imigracją a emigracją jest niezrównoważona. Grupa starzych ludzi rośnie ponad przeciętną, podczas gdy populacja ludzi młodych maleje. Więcej jest emigrantów niż imigrantów. Więzy rodzinne Twojej populacji nie koncentrują się już w najbliższym sąsiedztwie, dlatego trzeba się liczyć z ryzykiem pustych domów.

Zarówno w sferze socjalnej jak i gospodarczej Twoja wieś ma znaczne problemy. Wskaźnik bezrobocia jest bardzo wysoki a przy tym istnieje tylko kilka lokalnych przedsiębiorstw. Odnosząc się do życia społecznego (kluby, organizacje itd.), Twoja wieś jest słabo rozwinięta. Porównując do liczby mieszkańców, Twoja wieś ma małą liczbę klubόw i organizacji z kilkoma zorganizowanymi członkami, którzy poza tym są starsi.

Niestabilne społeczne i gospodarcze struktury nie są dobrym powodem utrzymania mieszkańców w Twojej wsi i zachęcenia imigrantów. Niezwłocznie spróbuj poprawić Twoją sytuację społeczną i gospodarczą. Odkryj, co możesz sam zrobić w Twojej wsi! Spróbuj znaleźć sposób utrzymania lokalnych przedsiębiorstw w Twojej wsi i zachęcenia innych do lokalizacji w Twojej wsi. Odkryj jakiego rodzaju problemy mają lokalne przedsiębiorstwa i organizacje. Dlaczego lokalne przedsiębiorstwa nie oferują więcej praktyk? Dlaczego młodzi ludzie nie są zainteresowane rozpoczęciem praktyk w Twojej wsi?

Zapytaj w organizacjach i klubach jak wciągnąć więcej młodach osób w ich działalność. Pokaż jednoznacznie starszym i bardziej tradycjonalnym klubom i organizacjom, że ich istnienie uzależnione jest od przyjmowania młodych członków. Poszukaj osób, które mają pomysły lub które zamierzają utworzyć klub lub organizację wspomóż ich!

Stabilne struktury są również atrakcyjne dla imigrantów. Pomyśl o tym, ponieważ zawsze Twoja sytuacja demograficzna wymaga poprawy.


Village examples for this type:

Raudone (Litwa)
Veliuona (Litwa)
Kražiai (Litwa)
Kriukai (Litwa)
Kruopiai (Litwa)
Šakyna (Litwa)
Šaukėnai (Litwa)
Tyruliai (Litwa)
Žeimelis (Litwa)


The main project page