Switch on English Switch on Danish Switch on German Switch on Polish Switch on Russian
Pradžia
Įžanga
Kaimo vietovės gyvybingumo vertinimas
Vertinimo rodikliai
Rezultatai
Papildoma informacija


ATNAUJINTI DUOMENIS   
 Tipas 6: Stabili struktūra
Aprašymas ir rekomendacijos

Esama kaimo vietovės gyventojų demografinė situacija yra vidutiniška. Proporcija tarp jaunimo ir senyvo amžiaus gyventojų yra mažai išbalansuota. Senyvo amžiaus gyventojų grupė yra didesnė nei jaunų žmonių, o jaunimo kaimo vietovėje mažėja. Yra daugiau išvykstančių nei atvykstančių. Kaimyninių sodybų nevienija šeimyniniai ryšiai, todėl padidėjusi sodybų tuštėjimo rizika.

Kaimo vietovėje yra ir ekonominių, ir socialinių problemų, kurias reikia spręsti. Nedarbo lygis yra labai aukštas; Jūsų kaimo vietovėje yra tik kelios vietos verslo įmonės.

Kaimo vietovėje nėra išplėtotas socialinis gyvenimas. Palyginus su gyventojų skaičiumi, Jūsų kaimo vietovėje yra per mažai bendruomeninių organizacijų, vienijančių aktyvius gyventojus, kurie dažniausiai yra pagyvenę žmonės.

Nestabilios socialinė ir ekonominė struktūros turi neigiamą poveikį siekiant išlaikyti gyventojus Jūsų kaimo vietovėje ir pritraukti atvykstančius, todėl tobulinkite vietos ekonominę ir socialinę struktūras. Pagalvokite ką Jūs pats ar bendruomenė galite padaryti savo kaimo vietovėje. Atraskite idėjų, kaip išlaikyti vietos verslo įmones Jūsų kaimo vietovėje ir kaip pritraukti naujas. Kodėl vietos verslo įmonės nepasiūlo daugiau mokymų? Kodėl jaunimas nenori mokytis amato Jūsų kaimo vietovėje įsikūrusiose įmonėse?

Pasitarkite su vietos bendruomeninėmis organizacijomis, kaip įtraukti daugiau jaunimo į jų veiklą. Aiškiai parodykite seniau veikiančioms organizacijoms, kad jų veikla tiesiogiai priklauso nuo naujų narių įtraukimo. Ieškokite žmonių, kurie turi idėjų ir kurie nori suburti bendruomeninę organizaciją, ūkininkų draugiją, meno kolektyvą ir pan. palaikykite juos.

Įsidėmėkite, kad stabilios vietos ekonominė ir socialinė struktūros labiau patrauklios atvykstantiems. Pagalvokite apie tai, nors šiuo metu Jūsų vietovės demografinė situacija yra gera, tačiau anksčiau ar vėliau gyventojų skaičius gali sumažėti.


Village examples for this type:

Raudone (Lietuva)
Veliuona (Lietuva)
Kražiai (Lietuva)
Kriukai (Lietuva)
Kruopiai (Lietuva)
Šakyna (Lietuva)
Šaukėnai (Lietuva)
Tyruliai (Lietuva)
Žeimelis (Lietuva)


The main project page